Kalkkarse
Arabis caucasica
Kalmia
Kalmia latifolia
Ginkona
Kalmia
Kalmia latifolia
Moyland
kalmia
Kalmia latifolia
Schokra
Kalmia
Kalmia latifolia
Mitternacht
Kalmia
Kalmia latifolia
Corona
Kamelia
Camellia japonica
Koreas Sol
Kamelia
Camellia Japonica
Bonomiana
Kamelia
Camellia japonica
Hagoromo
Kamelia
Camellia reticulata
Mary Williams

Sider